Werkochtenden

Zoals u weet heeft de vereniging een aantal werkochtenden per jaar. Deze werkochtenden zijn bedoeld om diverse hoognodige werkzaamheden uit te voeren. 

Dit onderhoud door de leden is echt hard nodig omdat de vereniging niet kapitaal krachtig is om hoveniers etc. in te huren.

Volgens het tuin reglement bent u verplicht om minimaal 9 uur per jaar beschikbaar te zijn voor werkochtenden. In het reglement staat zelfs dat er een sanctie opgelegd kan worden van € 15 per gemiste werkochtend. Zo ver willen wij het niet laten komen, u toch ook niet?!

Natuurlijk hebben wij begrip voor tuinleden die het zware werk niet meer kunnen verzetten en houden daar ook zeker rekening mee. Niet alleen het werk belangrijk maar ook de saamhorigheid! 

U kunt de reglementen hier downloaden

bvd, Het bestuur