AVG

Verwerking Persoonsgegevens volgens de regels van de AVG

 

Vanaf mei 2018 geldt er nieuwe wetgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel AVG.   Hieronder leest u hoe onze vereniging met uw gegevens omgaat, voor welk doel wij deze gebruiken en hoe u inzage kunt krijgen in de geregistreerde gegevens.

 

Privacyverklaring

Tuinvereniging Het Westen, gevestigd aan Noordsterweg 11, 1521JS Wormerveer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tuinvereniging Het Westen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Doel en grondslag voor verwerking persoonsgegevens
Tuinvereniging Het Westen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van de betaling van het lidmaatschap
- Verzending van mededelingen namens de vereniging
- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om verenigingszaken uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Tuinvereniging Het Westen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tuinvereniging Het Westen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

 Persoonsgegevens:

 Bewaartermijn:

 Reden:

 Personalia

 Gedurende lidmaatschap *) 

 Administratieve verwerking

 Adres

 Gedurende lidmaatschap *) 

 Administratieve verwerking

 Geboortedatum

 Gedurende lidmaatschap *) 

 Administratieve verwerking

 Telefoonnummer

 Gedurende lidmaatschap *) 

 Administratieve verwerking

 E-mailadres

 Gedurende lidmaatschap *) 

 Administratieve verwerking

 IBAN-nummer

 Gedurende lidmaatschap *) 

 Administratieve verwerking

*) en tot 7 jaar na beëindiging lidmaatschap vanwege wettelijke bewaarplicht.

Als u op de wachtlijst staat, en u laat schrappen van deze lijst, dan verwijderen wij uw gegevens per direct van de wachtlijst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tuinvereniging Het Westen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een noodzakelijke wettelijke verplichting. Tuinvereniging Het Westen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies
Tuinvereniging Het Westen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken bij bezoek van onze website.

Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding, zodat gegevens die u aan ons stuurt via de website of via ons e-mailadres niet door onbevoegden kunnen worden onderschept en gelezen.
Als u naar aanleiding van deze uitleg nog vragen of opmerkingen heeft, stuur dan een e-mail aan 
info@tv-het-westen.nl. Mocht u een klacht hebben over hoe wij omgaan met uw gegevens, kunt u die ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tuinvereniging Het Westen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 
info@tv-het-westen.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tuinvereniging Het Westen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-pers…

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tuinvereniging Het Westen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 
info@tv-het-westen.nl