Werkochtenden voor de leden

Sancties

Gezien de opkomst van de leden op de werkochtenden, is het bestuur helaas genoodzaakt de sancties, die volgens de reglementen van de vereniging gesteld zijn, te zullen gebruiken. Het bestuur doet dit niet graag want beter zou zijn als er wat meer saamhorigheid zou zijn onder de leden en men het niet ziet als een verplichting maar het hoort nu eenmaal bij een vereniging, men kan er niet vanuit gaan dat deze werkzaamheden altijd maar gedaan worden door een vast ploegje.

U kunt de reglementen hier downloaden

bvd, Het bestuur

Formulier afmelden