Frezen 2021

Zoals elk jaar, gaan we weer rond half maart tuinen frezen.
Dus als u uw tuin gefreesd wilt hebben geef dit graag aan via onderstaand formulier of aan: d.schomakers@upcmail.nl