Vuilnishoop

30-03-2013 19:39

Afgelopen Vrijdag 29 Maart zijn er weer wat mensen, van het bestuur en leden die zich vrijwillig aangemeld hadden, bijeengekomen om de vuilnishoop verder op te ruimen. Er waren totaal 3 bakken nodig om alles op te ruimen, dat betekent dat er zo'n 25 a 30 kuub rotzooi van het complex is verwijderd. Er zat werkelijk van alles tussen, meters oude bamboestokken, blokken beton, ingezakte rieten stoelen, plastic stoelen, oud en vergaan hout, hout en nog eens hout, bloempotten, glas, raamwerken, vergane tuinbanken en zelfs vuilniszakken met huisvuil zoals blikjes bier en kartonnen drinkverpakkingen, meters aan gaas en netten, plastic, vergane kasjes enz enz enz. kortom eigenlijk rotzooi die de eigenaren hiervan allang zelf hadden kunnen afvoeren want dat is uiteindelijk de bedoeling, aangevoerde materialen meenemen en na gebruik, of niet meer bruikbaar, ZELF afvoeren en niet op het complex laten slingeren.

Deze actie heeft de vereniging maar liefst 805 euro gekost, daar hadden we hele leuke dingen voor kunnen aanschaffen of organiseren voor de vereniging.

Wat foto's:

Zoals u ziet is het pad en het complex (uitzonderingen daar gelaten) weer helemaal schoon, we hopen dat het zo blijft! We krijgen veel reacties van de leden dat ze het een goede actie vonden en blij zijn met het opgeknapte complex. persoonlijk ben ik het daar volledig mee eens (rob-webmaster)

Tevens willen wij als bestuur de leden er op wijzen dat we strenger gaan optreden wat het onderhoud van de tuinen betreft, maar ook is het de taak van de leden om zijn/haar buurman/vrouw erop te wijzen als er ondeugelijk (lees rotzooi) achtergelaten wordt op de tuin of in de singel (buitenrand van het complex). We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor het complex, een vereniging dus.

Bij deze bedankt het bestuur de hulp van de vrijwilligers. helemaal goed!

Het bestuur.