Contact

Tuinvereniging "Het Westen"

Noordsterweg 11 Wormerveer

Giro: NL73 INGB 0002 0101 95

------------------------------------

Bestuur:

 

Voorzitter

G.Blom - 075-628 34 16

Secretaris

Is open

Penningmeester

N. Blom - 075-628 34 16
Giro: NL73 INGB 0002 0101 95

Bestuursleden

D. Schomakers - 06-201 847 03 d.schomakers@upcmail.nl

E. Vredenburg - 06-24929563  e.vredenburg@upcmail.nl

------------------------------------

Website tv-het-westen

R.J. Kaagman - 06-52455519 (Webmaster)

rkaagman@tv-het-westen.nl